เสื่อวัด (เสื่อวา)

เสื่อวัด “ ตราไลออนล์เหยียบโลก” เป็นเสื่อพลาสติกที่ใช้เส้นเอ็น เรามีการทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกก่อนการผลิต เพื่อให้ได้เสื่อพลาสติกคุณภาพดี จึงทำให้ เสื่อเอ็นตราไลออนล์เหยียบโลก เป็นเสื่อที่มีความทนทาน ไม่ขาดง่ายเหมือนเสื่อด้ายทั่วๆ ไป เหมาะสำหรับถวายวัดในงานบุญ หรืองานประเพณี นอกจากนี้ ยังเหมาะกับ
สถานศึกษา โรงเรียน ไว้ใช้ปูบนพื้นนอกอาคารเรียน เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ


สินค้ามาตรฐาน

เสื่อดำแดง 4 วา ( 0.93 ม x 8.00 ม)
เสื่อดำแดง 5 วา ( 0.93 ม x 10.00 ม)


เสื่อเหลืองแดง 4 วา ( 0.93 ม x 8.00 ม)
เสื่อเหลืองแดง 5 วา ( 0.93 ม x 10.00 ม)


เสื่อเหลืองแดงมีลาย 4 วา ( 0.93 ม x 8.00 ม)
เสื่อเหลืองแดงมีลาย 5 วา ( 0.93 ม x 10.00 ม)


เสื่อหน้ากว้าง 1.5 เมตรมีลาย 4 วา ( 1.50 ม x 8.00 ม)
เสื่อหน้ากว้าง 1.5 เมตรมีลาย 5 วา ( 1.50 ม x 10.00 ม)


**ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า**