บริษัท โรงทอเสื่อย่งเซ้ง จำกัด

เริ่มก่อตั้งธุรกิจผลิตเสื่อพลาสติก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ตั้งอยู่ใน อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

เสื่อพลาสติกของเรา มีความหลากหลายขนาด และมีสีสันที่สดใส เรายึดมั่นการทำงานบนพื้นฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยการควบคุมไม่ให้ผลิต
ของเสียออกมาถึงมือลูกค้า ด้วยความตั้งใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี จึงทำให้เราเป็นผู้นำในการผลิตเสื่อพลาสติกรายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย

ปัจจุบัน โรงงานทอเสื่อย่งเซ้ง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบลวดลาย เพื่อผลิตสินค้าแบบใหม่ๆ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหลาย
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นวิสัยทัศน์หลักของบริษัท เพื่อนำพาให้สินค้าของเราได้เป็นที่รู้จัก
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ